Naše stránky používajú cookies. Ak nezmeníte nastavenie Vášho prehliadača, používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Zatvoriť

Stavebná spoločnosť RANDA + R s.r.o., Banská Bystrica

Stavebná spoločnosť RANDA + R s.r.o., Banská Bystrica

Spoločnosť vznikla v roku 1992 ako súkromná stavebná firma so sídlom v Banskej Bystrici. V roku 2003 sa pre rastúce objemy prác pretransformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločnosť poskytuje komplexné služby v rámci slovenského stavebného trhu a realizuje stavebné diela zväčša ako generálny dodávateľ. Orientuje sa na realizáciu komerčných, bytových, rekreačných a technologických stavieb, novostavieb ale aj rekonštrukcií, ktoré si vyžadujú rýchlosť, precíznosť a kvalitu vykonávaných prác. Bohaté skúsenosti z doterajších realizácií, kvalitné zázemie, progresívne riadenie a kompetentnosť, dávajú predpoklady pre úspešné zvládnutie náročných stavebných celkov a sú zárukou, že stavby sú ukončené v termíne a vo vysokom štandarde kvality.

Nad rámec platných požiadaviek

Od roku 2004 používa systém manažérstva kvality ISO 9001:2008 a od roku 2009 tiež systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy OHSAS 18 001:2007 a systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2004. Randa + R s.r.o. je členom Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska. Všetky vykonávané činnosti sú v súlade s platnými normami a predpismi a v mnohých aspektoch sú nad rámec platných požiadaviek noriem a legislatívy.

Kapacity pre každý projekt

Spoločnosť disponuje technickými, technologickými a personálnymi kapacitami na zvládnutie aj rozsiahlych stavebných projektov – od rodinných domov po hotel, nákupné centrum či nemocnicu. K dispozícii má vlastný strojový park vrátane ťažkej nákladnej dopravy, zemných stavebných strojov, autožeriavov, prepravníkov betónu, vežových žeriavov a iné. Spoločnosť má vlastné lešenia, stavebné výťahy ako aj kompresory a malú mechanizáciu v kompletnom potrebnom sortimente. Spoločnosť má 48 zamestnancov a spolupracuje s cca 80 živnostníkmi, ktorých počet sa podľa potreby mení. Špeciálne stavebno-montážne práce a certifikované materiály zabezpečuje spoločnosť v spolupráci s renomovanými dodávateľmi, s ktorými spoločne garantuje kvalitu dodávky. Štruktúra zamestnancov je prispôsobená tak, aby umožňovala zvládnuť náročné stavebné celky s dôrazom na kvalitné inžinierske zázemie a tím špecialistov (4 manažérov s osvedčením na odbornú spôsobilosť STAVBYVEDÚCI).

Ocenenia

V roku 2008 spoločnosť obdržala cenu primátora Banskej Bystrice, za rekonštrukciu Kalvárie v Banskej Bystrici a v roku 2010 primátor mesta Banská Bystrica udelil cenu primátora za „Vybudovanie Polyfunkčného domu MOYSES, špecializovanej nemocnice Mammacentrum Sv. Agáty v B. Bystrici“.

Zatvoriť

Aktuálne staviame

Prestavba objektu Skuteckého 33

Banská Bystrica

Rodinný dom, Podlavice

Banská Bystrica

Vybudovanie areálu vidieckeho cestovného ruchu Welfare

Banská Bystrica

Výstavba rodinných dvojchát

Donovaly

Obytný dom PARK, Tajovského ulica

Banská Bystrica

Realizované projekty

Certifikovaný partner pre Vašu stavbu

Predaj luxusných apartmánov